Quest Corporate

Kalendarz wydarzeń

14.08.2015Quest Weekend Residential

Szkolenie intensywne Quest Weekend Residential

Czytaj więcej

08.07.2015Weekend Residential

Szkolenie Weekend Residentia + golf

Czytaj więcej


Więcej wydarzeń


Quest Classroom

Proszę wpisać poniżej swój adres mailowy, aby otrzymywać darmowe lekcje języka angielskiego.

Zapisz Wypisz


Certyfikaty TOEIC

SPRAWDŹ SWÓJ ANGIELSKI ZA DARMO!


Spe­cjal­nie dla Cie­bie ETS przy­go­to­wało dar­mowy test, który pozwoli Ci okre­ślić poziom zaawan­so­wa­nia na skali CEF i dzięki któ­remu poznasz Cer­ty­fi­kat TOEIC® - naj­czę­ściej zda­wany test języ­kowy na świecie.Wejdź na tą stronę: www.testujangielski.pl - zakładka: PEŁNY TEST ZA DARMO Film z krót­kim prze­wod­ni­kiem po stro­nie znaj­dziesz tutajJeśli zain­te­re­suje Cię przy­go­to­wa­nie do TOEIC®, chęt­nie Ci w tym pomo­żemy na naszych zaję­ciach. Gdy uznasz, że chcesz przy­stą­pić do testu i zdo­być ten pre­sti­żowy Cer­ty­fi­kat, zare­je­stru­jesz się na sesję egza­mi­na­cyjną w naszym ośrodku. Po roz­wią­za­niu testu wyślij nam swój wynik na adres mailowy: sekretariat@quest-corporate.pl Możesz to zro­bić z poziomu strony wyświe­tla­ją­cej uzy­skaną przez Cie­bie punk­ta­cję. Tego testu nie możesz oblać, to jedna z jego wielu zalet!O ETS (Educational Testing Service)


ETS - Educational Testing Service, to największa, niezależna organizacja non-profit, zajmująca się badaniami w dziedzinie edukacji i tworzeniem systemów oceny. Główna siedziba ETS mieści się w Princeton w Stanach Zjednoczonych. Od swojego powstania w 1947 roku, ETS jest liderem w badaniach edukacyjnych i udostępnianiu obiektywnych i rzetelnych systemów oceny dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i korporacyjnych na całym świecie.


   W naszym ośrodku egzaminacyjnym możecie Państwo:


- zarejestrować się na egzamin TOEIC® oraz TOEIC® Bridge

- przygotować się do egzaminów ETS

- zdać egzamin TOEIC® podczas otwartych sesji egzaminacyjnych

- zdać egzamin TOEIC® w zamkniętych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez nasz ośrodek lub zdać egzamin w dowolnie wybranym terminie,

- zakupić podręczniki przygotowujące do egzaminów TOEIC® i TOEFL®


TOEIC (Test of English for International Communication)


Certyfikat TOEIC został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie.

Uznawany przez ponad 10000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.


FORMAT EGZAMINU


Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) - 100 pytań / zadań testowychSekcja I - interpretacja fotografii

10 pytań

Sekcja II - krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź)

30 pytań

Sekcja III - dłuższe dialogi, 10 dialogów po 3 pytania do każdego

30 pytań

Sekcja IV - dłuższe wypowiedzi, ogłoszenia itp., 10 wypowiedzi po 3 pytania do każdej

30 pytańReading Comprehension (czas trwania 75 minut) - 100 pytań / zadań testowych

Sekcja V - uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu

40 pytań

Sekcja VI - uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu,

                3 teksty po 4 pytania do każdego

12 pytań

Sekcja VII
- autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, 7 do 10 różnych tekstów
- teksty typu "double passages" ? dwa powiązane ze sobą teksty do przeczytania z 

  pytaniami poniżej

28 pytań

20 pytańOprócz punktacji, zdający otrzymuje również Raport Wyników, który opisuje umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.


Poziom trudności egzaminu


Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.


Przygotowanie do egzaminu


Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe. Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ?eksperymentować? z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC® został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.


Koszt egzaminu


Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:

- 370 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie).


Certyfikaty TOEIC


Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów
- pomarańczowy: 10 - 215 punktów
- brązowy: 220 - 465 punktów
- zielony: 470 - 725 punktów
- niebieski: 730 - 855 punktów
- złoty: 860 - 990 punktówPowrót


Producer - strony www, cms, hosting